0700 89 039

Банкови сметки

Клиентите на „ЗД Евроинс Живот” ЕАД могат да заплащат застрахователни вноски по застраховки „Живот” по следните банкови сметки:

Банка

Валута

BIC

IBAN

ОББ

BGN

UBBSBGSF

BG43UBBS80021041875320

ОББ

EUR

UBBSBGSF

BG57UBBS80021425974310

Уникредит Булбанк

BGN

UNCRBGSF

BG61UNCR70001519444220

Пощенска банка

EUR

BPBIBGSF

BG48BPBI79401463144701

Пощенска банка

BGN

BPBIBGSF

BG66BPBI79401063144701

Банка ДСК

BGN

STSABGSF

BG13STSA93000022680784

 
Други възможност за заплащане на застрахователни вноски по застраховки „Живот”: