0700 89 039

Застраховка ”Спокоен живот”

Този продукт временно не се предлага!

 

Застраховката „Спокоен живот“ е за този живот и гарантира запазването на жизнения стандарт при настъпването на непредвидени събития. А също и като спестовен инструмент за достойно съществуване след края на активната кариера.

ЛИЧНА ЗАЩИТА > Срещу злополука

Човек никога не е подготвен за злополука – тя настъпва внезапно и нищо не зависи от вас. Една злополука може да промени живота на човек, а в материален план – сериозно да намали доходите му и да увеличи разходите му.

Но можете да се застраховате срещу злополука – изберете някое или всички покрития, които ви предлагаме:

Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука

Неработоспособността се изчислява в проценти. Неработоспособност равна или по-голяма от 70% Евроинс Живот приема за пълна и ние гарантирано изплащаме ЦЯЛАТА застрахователна сума.

Трайна неработоспособност вследствие на злополука, изчислена в прогресия 350

При трайна неработоспособност можем да увеличим до три и половина пъти застрахователната сума за обезщетение.

Дневно обезщетение за временна неработоспособност (болничен лист) вследствие на злополука

Ако се случи поради злополука да отсъствате от работа повече от 22 календарни дни, тогава ние ще ви изплатим дневни обезщетения независимо от размера на направените разходи.

Обезщетение за наложително лечение, вследствие на злополука

Изплащаме обезщетение в процент от застрахователната сума, в случай че злополуката е довела до нараняване или увреждане, чието лечение е продължило повече от 15 дни.

Дневно обезщетение за болничен престой вследствие на злополука

Ако останете за лечение в болнично заведение за повече от 48 часа, ние ще ви изплатим обезщетение за всеки ден престой.

ЛИЧНА ЗАЩИТА > Срещу заболяване Критични заболявания

Ако се случи да ви диагностицират с някоя от най-лошите болести, ние се ангажираме да изплатим в този критичен момент, лично на вас цялата застрахователна сума до 30 дни след поставянето на диагнозата.

Дневно обезщетение за болничен престой вследствие на злополука и заболяване

Ако останете повече от 48 часа в болница, изплащаме обезщетение за всеки ден престой. Само при нас това покритие включва и усложнения при бременност и раждане.

 

Освобождаване от вноски

Ако станете пълно трайно неработоспособен поради злополука или заболяване, няма да ви се налага да заплащате премиите си по застраховката – ние ще ги поемем изцяло. Така застраховката ви да бъде валидна, въпреки вашите евентуални затруднения.

ЗАЩИТА НА СЕМЕЙСТВОТО

Човек и добре да живее – умира. Ако непоправимото се случи в срока на застраховката, ние ще изплатим застрахователната сума на семейството ви или на когото сте посочили като ползващо лице. При това изплащаме не само застрахователната сума, но и осигуряваме и допълнително разпределен доход от инвестиции на резервите.

Смърт вследствие на злополука

В този случай на вашите близки допълнително ще бъде изплатен размерът на застрахователната сума, договорена за смърт вследствие на злополука.

СПЕСТЕНИ И ПАРИ И ДОСТОЕН ЖИВОТ

Най-вероятно, след изтичане срока на застраховката вие да сте жив и здрав. И тогава имате на разположение застрахователната сума и натрупаните по нея лихви. Максималният срок на застраховката е 30 години. Колкото по-дълго време спестявате, толкова по-голяма е застрахователната сума.*

Когато вече не работите активно, не е лошо да имате пари настрана. Такива трудно се спестяват в банка (защото ги харчим за едно или за друго), но със сигурност ще ги имате със застраховка в Евроинс.

*Освен това можете да имате допълнителен доход от инвестиране – значително ще увеличите размера на сумата, която ние ще ви изплатим при изтичане срока на застраховката.

Застраховка ”Когато порасна”

Този продукт временно не се предлага!

 

РАЗУМНО Е ДА ОСИГУРИМ ДЕЦАТА СИ ОЩЕ СЕГА, КОГАТО СМЕ МЛАДИ И МОЖЕМ ДА РАБОТИМ, ЗАЩОТО:

 

 • Доброто образование става все по-платено. То е скъпо днес и ще стане по-скъпо утре.
 • С навършване на пълнолетие децата ни ще имат нужда от начален капитал, за да поемат своя път в този живот.
 • Ние не сме вечни.


ЗАСТРАХОВКА „КОГАТО ПОРАСНА“

 

 • Спестява и умножава средства отделяните от вас средства за бъдещето на децата
 • Помага на децата да преживеят неприятните изненади, които може да им поднесе животът
 • Помага на вашите деца, ако се случи вие да не можете да се грижите за тях


СПЕСТЕНИ ПАРИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА Гарантирана сума в края на застрахователния период

– гарантирана сума: парите от вноските се натрупват, заедно с лихвите и формират застрахователната сума, която детето получава в края на застрахователния период

– срокът на застраховката е 25 години: колкото по-дълъг срок изберете, толкова по-добри са финансовите резултати

Възможност за допълнителна доходност върху спестяванията

Вие можете да увеличите лихвите по спестяванията с наша помощ. Доверете се нашите експерти – ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД е с огромен опит и доказан професионализъм в управлението на инвестиции. Гарантираната сума в края на периода си остава гарантирана – а лихвите могат да бъдат още по-големи.

ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ДЕЦА

Освен сигурните спестявания за бъдещето на децата ни, застраховка „Когато порасна“ помага на децата да преживеят неприятните изненади, които може да ни поднесе животът. Злополуката е една такава изненада и е добре някой да има грижата, ако ни се случи.


Обезщетение за злополука, претърпяна от дете

При телесни увреждания вследствие на злополука изплащаме за детето обезщетение, съответстващо на размера на нанесените вреди.

Трайна неработоспособност вследствие от злополука с прогресия 350

В случай на трайна неработоспособност на застрахованото дете в следствие на злополука, ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД заплаща сума, съответстваща на размера на вредите, увеличена 3,5 пъти.

Дневно обезщетение за болничен престой вследствие на злополука или заболяване.

Изплащаме дневно обезщетение за всеки календарен ден болничен престой, продължил без прекъсване повече от 48 часа.

АМИ АКО НЕЩО СЕ СЛУЧИ С НАС?

Ако се случи непоправимото, кой ще се погрижи за нашите деца? Застраховка „Когато порасна“ има грижата и за това с допълнителните покрития:

Освобождаване от заплащане на застрахователна премия при инвалидност на застраховащия

Компанията поема за своя сметка вноските по застраховката при настъпила поради злополука или заболяване инвалидност на застраховащия (повече от 70%), за да може полицата да остане в сила в полза на детето.

Обезщетение при смърт на застраховащия

На застрахованото дете се изплаща цялата сума по полицата веднага.

Обезщетение при смърт на застраховащия от злополука

На застрахованото дете се изплаща цялата сума по полицата веднага.

Застраховка ”Инвестиция в спокоен живот”

Този продукт временно не се предлага!

 

Инвестиция в спокоен живот е застраховка, с която можете да спечелите повече пари: тя е комбинация от обикновена застраховка и вложение в инвестиционен фонд.

 

От една страна, вие се застраховате срещу най-различни рискове, което гарантира запазване на жизнения стандарт на вас и на вашето семейство, в случай че с вас се случи нещо. От друга страна премиите по застраховката се влагат в инвестиционни фондове, за по-голяма доходност.

 

За целта ние откриваме за вас две сметки: гарантирана и инвестиционна. Първата е като на стандартните застраховки и сумата по тях е предварително известна и е гарантирана. А по инвестиционната сметка се трупат доходите от инвестициите ви – колкото успеете да направите сами или с наша помощ. Рискът е изцяло ваш, но добрата новина е, че можете да направите и повече пари.

 

Ако непоправимото се случи, ние ще изплатим на бенефициента онази сума от двете сметки, която е по-голяма. Така че няма как да вземете по-малко пари, отколкото сте вложили.

НАКРАТКО:

 

 • ГАРАНТИРАНО изплащане на застрахователната сума
 • ГАРАНТИРАНА лихва по гарантираната сметка
 • Възможност да избирате лично къде да бъдат вложени парите ви
 • Възможност за промяна на вашата инвестиционна стратегия
 • Пълна прозрачност на инвестицията Ви – постоянен контрол и информация

 

ОСВЕН ТОВА:

 

 • Избор на вида и размера на застрахователното покритие и вида на валутата
 • Управление на процеса на разпределяне на средствата за застрахователно покритие и инвестиране при различен риск с възможност за гарантиран допълнителен доход
 • Допълнително инвестиране на средства или ползване на част от инвестирания капитал

Рискова застраховка ”Живот”

За трудните и непредвидими моменти в живота, ние Ви предлагаме защита и финансово обезпечаване чрез Рискова Застраховка ЖИВОТ.

 

ПРЕДИМСТВА

 

Тя е предназначена за хора с рискови професии, с рискови интереси (хоби), за смелите хора с рисков начин на живот, които освен за своята сигурност мислят и за своите близки.

 

Предимство е, че освен сигурност и спокойствие, застраховката дава право и данъчни облекчения за застрахованите лица по ЗДФЛ.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

Ние имаме грижата за застрахователна защита на нашите клиенти срещу превратностите на живота.

 

Могат да бъдат застраховани лица на възраст от 18 до 60 години.

 

Срокът е от 1 до 30 години.

 

Застраховката може да се плаща по избор и желание на клиента – с еднократна премия или с разсрочена на вноски премия.

 

Предлагаме най-подходящата за всеки клиент комбинация от различни застрахователни покрития, които да отговарят на неговите потребности от застраховане и финансова защита.

 

Комбинацията за всеки е избор от следните рискове:

Основно покритие за смърт от каквото и да е естество и допълнителните, свободно избираеми възможности:

 

- Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука;

 

- Трайна неработоспособност вследствие на злополука с прогресия 350;

 

- Наложително лечение при злополука;

 

- Временна неработоспособност вследствие на злополука или заболяване;

 

- Болничен престой вследствие на злополука или заболяване.

 


ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

 

Предназначена е за работодатели, които имат грижата за своите работници и служители.

 

Това е срочна, едногодишна застраховка, с гъвкави покрития и застрахователна защита в зависимост от потребностите на застраховащия работодател.

 

Така той подсигурява Вас и близките Ви, защото освен застрахователна подкрепа при инциденти при работа, подсигурява и близките Ви в тежък момент.

 

Застраховката дава право на данъчни облекчения за всички работодатели по ЗКПО.